Відділ по роботі із персоналом та взаємодії з правоохоронними органами

Відділ по роботі із персоналом та взаємодії з правоохоронними органами
Опис:

 

Адреса: 22100, Вінницька область, м.Козятин,

вул. Героїв Майдану, 24

каб. №13
тел: (04342) 2-01-85

E-mail: kadry@komr.gov.ua

Начальник відділу:
Домбровська Альона Миколаївна
Головний спеціаліст по взаємодії із правоохоронними органами:
Ружицька Олена Миколаївна

каб. №14

тел: (04342) 2-01-85

Положення про відділ: 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує виконання законодавства з питань оборонної і мобілізаційної роботи, правоохоронної діяльності;
- планує та організує здійснення заходів, пов'язаних з діяльністю на території міста військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством України, правоохоронних органів щодо реалізації державних програм забезпечення законності і правопорядку, прав і свобод людини і громадянина, профілактики і боротьби зі злочинністю;
- підтримує постійні зв'язки з військовими формуваннями, правоохоронними органами;
- сприяє у забезпеченні і здійсненні заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
- організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;
- організує, координує методичне, методологічне забезпечення розробки мобілізаційних планів і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів виконавчої влади і об'єктів господарства міста на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах;
- організує планування і здійснення заходів щодо вирішення питань, пов'язаних з оборонною роботою;
- готує проекти розпоряджень і доручень міського голови в межах своєї компетенції;
- взаємодіє з керівниками правоохоронних та контролюючих органів, а саме:
• Міжрайонною та транспортною прокуратурами;
• РВ УМВС України у Вінницькій області;
• ЛВ УМВС України на ст. Козятин;
• міжрайонним відділом Служби безпеки України у Вінницькій області;
• об'єднаною державною податковою інспекцією у Козятинському районі та податковою міліцією;
• управлінням державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області;
• Державними митними службами України, розташованими на території міста;
• контрольно-ревізійним відділом у Козятинському районі та м. Козятині.
- сприяє діяльності всім міським державним та комунальним органам в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян міста;
- спільно з прокуратурою, УМВС і УСБУ аналізує, оцінює криміногенну обстановку в місті, визначає тенденції в її розвитку та своєчасно доповідає міському голові пропозиції щодо об'єднання зусиль правоохоронців і виконавчої влади;
- згідно із Законом України "Про боротьбу з корупцією" розробляє для міського голови пропозиції щодо запобігання встановленню злочинними угрупуваннями або кримінальними особами корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами міської ради, інших бюджетних установ та профілактичних заходів з цього питання;
- на підставі подань правоохоронних органів спільно з відділом кадрової роботи складає щоквартальну звітність для відділу з питань державної служби апарату облдержадміністрації Головдержслужби України про службовців органів місцевого самоврядування, які вчинили корупційні діяння, накопичує електронний банк даних, а також контролює стан накладення стягнень на порушників Закону України "Про боротьбу з корупцією". Зміст зазначених документів погоджується і, заступниками міського голови і відповідальними за порушене питання;
- встановлює робочі контакти з аналогічними відділами інших міст України з метою об'єднання зусиль в боротьбі із злочинністю, що носить міжрегіональний характер і стосується міста;
- сприяє взаємодії всіх правоохоронних структур, що діють у м. Козятині, незалежно від підпорядкування;
- вивчає, аналізує, концентрує інформацію, що надходить в. міську раду із правоохоронних і контролюючих органів, та здійснює контроль за їх проходженням і своєчасною реалізацією;
- постійно оновлює перелік пріоритетних питань, з яких правоохоронні органи, згідно своєї компетенції, зобов'язані інформувати міського голову для прийняття відповідних адекватних рішень щодо усунення причин і умов, які сприяють злочинності на території міста;
- готує інформації голові міської ради щодо матеріалів, які надходять з контрольно-ревізійного управління, податкової адміністрації і митниці до правоохоронних та судових органів з послідуючою доповіддю про наслідки їх розгляду (по потребі);
- узагальнює позитивний досвід спільної роботи правоохоронних органів з органами виконавчої влади, з дозволу міського голови інформує населення міста про наслідки їх роботи через засоби масової інформації;
- організовує і координує розробку мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки міста, здійснює методологічне, методичне та нормативне забезпечення цієї роботи;
організує і контролює створення об'єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних і найважливіших видів сировини, . матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна;
- розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне і організаційне забезпечення переведення відповідних органів і об'єктів господарства на режим роботи в умовах особливого періоду;
- контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України, створених згідно із законодавством, в особливий період;
- організовує підготовку та утримання міських запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду;
- бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період;
- бере участь у контролі стану військового обліку і бронювання військовозобов'язаних на підприємствах, установах організаціях;
- бере участь у розробці заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території міста і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період;
- взаємодіє із управлінням з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації у питаннях узгодження планів цивільної оборони з мобілізаційними планами і річними програмами мобілізаційної підготовки;
- організує створення системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування органів виконавчої влади в умовах особливого періоду;
- визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності міста, підприємств, установ і організацій;
- планує та організовує здійснення заходів, пов'язаних із діяльністю на території міста військових частин Збройних Сил України та інших
військових формувань, створених згідно із законодавством;
- організовує і контролює роботу, пов'язану з виділенням військовим частинам, установам і навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень, житлової площі, земельних ділянок, наданням комунально-побутових та інших послуг, а також контролює використання приміщень, житлової площі і земельних ділянок;
- контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами міста, органами місцевого самоврядування законодавства щодо соціального захисту військовослужбовців звільнених з військової служби у запас або відставку, а також щодо надання пільг і допомоги сім'ям військовослужбовців строкової служби;
- сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову й альтернативну невійськову службу;
- координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави, у тому числі планування заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації в місті;
- контролює виконання підприємствами на території міста замовлень Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно з законодавством, на виробництво і поставку необхідної їм продукції, електричної і теплової енергії;
- організовує підготовку та готує аналітичні характеристики економічного та військово-економічного потенціалів міста;
- готує звіти про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки в місті;
Відділ має право:
- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій міста інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
- безперешкодно одержувати від державних органів, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідну інформацію і документи з питань охорони громадської безпеки, правопорядку, прав і свобод населення;
- за необхідності брати участь у розгляді найбільш важливих питань боротьби із злочинністю на координаційних нарадах;