Перейти до головного меню Перейти до основного вмісту Перейти до нижнього колонтитула

Секретар

Секретар ради

Репало Ірина Миколаївна

Секретар міської ради виконує обов’язки, які визначені частиною 3 ст. 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням міської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Організовує взаємодію постійних комісій та інших комісій ради з виконавчими органами, контролює хід виконання депутатських запитів та наказів виборців.

Бере участь в організації загальноміських заходів, громадських слухань тощо.

Веде особистий прийом громадян. 

Спрямовує, координує та контролює діяльність організаційного відділу, загального відділу, юридичного відділу пов’язану з підготовкою сесій ради, засідань її комісій, безпосередньо підпорядкований міському голові, відповідальний перед міською радою.

Банер - Президент України
Банер - Урядовий портал
Банер - ВР України
Банер - Урядова телефонна "Гаряча лінія"
Банер - Асоціація міст України