Перейти до головного меню Перейти до основного вмісту Перейти до нижнього колонтитула

Правила благоустрою Козятинської громади

Правила благоустрою території населених пунктів Козятинської  міської територіальної громади

Розділ І.  Загальні положення

          1.1. Правила благоустрою території Козятинської міської територіальної громади (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою Козятинської міської  територіальної громади (далі – громада), регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

 1. Правила містять загальнообов’язкові норми, що підлягають виконанню на території населених пунктів, які входять до складу Козятинської міської територіальної громади, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

           Громадяни та юридичні особи несуть відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою Козятинської міської територіальної громади.

 1. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Козятинської міської територіальної громади. Рішення Козятинської міської ради та її виконавчого комітету щодо благоустрою території Козятинської міської територіальної громади є обов’язковими для виконання розміщеними на цій території органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають або перебувають.

       1.4. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил відповідно до вимог законодавства України.

        1.5. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

       1.6.Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Козятинської міської ради.

       1.7.Ініціаторами прийняття на сесіях Козятинської міської ради відповідних рішень про внесення змін та доповнень до цих Правил можуть бути всі суб’єкти благоустрою.

       1.8. У Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

      прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

      джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка);

      послуги з поводження з побутовими відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

       Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актах.

Розділ ІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою

          2.1. Загальні положення.

       2.1.1.Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

       Проектування та будівництво об'єктів будівництва на об'єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

       2.1.2. Утримання об'єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

       2.1.3.Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог Правил благоустрою території Козятинської міської територіальної громади.

       2.1.4.  Об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів:

    1. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

  1) території загального користування:

       а) парки ( лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

      б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

      в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

      г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки

      ґ) пляжі;

      д) кладовища;

      е) інші території загального користування;

 2) прибудинкові території;

 3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

 4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

         5) До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населених пунктів Козятинської міської територіальної громади       

    2.1.5.  Елементами (частинами) об'єктів благоустрою є:

     1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок  згідно діючих норм і стандартів;

     2) зелені насадження уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

     3) будинки, будівлі та споруди;

     4) системи збирання і вивезення відходів;

    5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

     6) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани;

    7) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

    8) обладнання (елементи)дитячих, спортивних,та інших майданчиків для дозвілля, відпочинку та господарських потреб;

     9) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, розклади та  схеми руху громадського транспорту, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, велопарковки , тощо;

     10) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

     11) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення , установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;

     12) малі архітектурні форми;

    13) шлагбауми  та інші огородження, що встановлюються  з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

    14) дошки оголошення ,урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники, контейнерні майданчики для побутових відходів;

     15) садові лави;

    16) велопарковки;

     17) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

      2.1.6. Мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою.

        До малих архітектурних форм належать:

        1)альтанки, павільйони, навіси;

        2)паркові арки(аркади)і колони (колонади);

         3)вуличні вази, вазони і амфори;

        4)декоративна та ігрова скульптура;

        5)вуличні меблі(лавки, лави, столи);

         6)сходи, балюстради;

        7)паркові містки;

        8)огорожі, ворота ,грати;

        9)інформаційні стенди, дошки, вивіски

        10)інші  елементи благоустрою ,визначені законодавством .

        Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» за рішенням власника об'єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства,норм і правил

        2.1.7. Балансоутримувач об'єктів, елементів благоустрою забезпечує утримання  їх у належному стані та своєчасний ремонт власними силами, або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші суб'єкти господарювання. Утримання здійснюється відповідно до умов даних Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

         Балансоутримувачів об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

         Балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності визначають органи місцевого самоврядування на конкурсних засадах, згідно з чинним законодавством.

        2.1.8. На території об'єкта благоустрою згідно затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торгового, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення виключно за умови отримання всіх необхідних документів виданих відповідно до встановленого порядку. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

        2.1.9. Контроль за надходженням плати за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою здійснює фінансове управління Козятинської міської ради.      

       2.2. Благоустрій та утримання парків (пам'яток садово-паркового мистецтва), спортивних, дитячих, меморіальних, рекреаційних зон, скверів і майданчиків   здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об'єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об'єкта, який перебуває у приватній власності - його власником.

       Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об'єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

       Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:

- Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

- Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

- ДБН  В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 « Планування та забудова територій»;

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

        2.3. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об'єктів.

        2.4. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

2.5. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.6. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.7. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3.

2.8. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.9. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

2.10. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

2.11. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

        2.12. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

-Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

-Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

-плану зонування;

        -постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

-постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

-постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

-Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

-ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій. Зміна № 1»;

-ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

          2.13. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

          2.14.Утримання та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

        2.14.1. Утримання та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

-Закону України «Про дорожній рух»;

акону України «Про автомобільні дороги»;

-Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

-Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

-Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

-Земельного Кодексу України;

-ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

-ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

       2.14.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

       2.14.3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

 

       2.14.4. Суб'єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах "червоних ліній" вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

-забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

-утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об'єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

-у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний підрозділ Національної поліції України;

-дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

       У межах "червоних ліній" вулиць і доріг забороняється:

-розміщувати споруди та об'єкти;

-встановлювати огорожу;

-смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

-спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

-скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;  

-встановлювати намети;

-випасати худобу та свійську птицю; скидати сніг.

         2.14.5. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об'єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

         2.14.6. Усі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

        2.14.7. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху) та ДСТУ 4100-2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

        2.14.8. Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».

        2.14.9.Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

        2.14.10. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

        2.14.11. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

         2.14.12. Мешканці територіальної громади, фізичні особи-підприємці,юридичні особи та інші суб'єкти господарської діяльності зобов'язані не засмічувати узбіччя доріг, тротуари, дорожні об'єкти будівельними матеріалами.

         2.14.13. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість засмічення проїжджої частини дороги внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів,руху із незакріпленим  вантажем,забруднення або запилення повітря.

         2.14.14. Забороняється будь-кому заправляти транспортні засоби паливо-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників,займатися торгівлею паливо-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дороги,узбіччі та тротуарах.

           2.15. Утримання автостоянок:

         2.15.1. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

      2.15.2. Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

       2.15.3.  Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

-очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в'їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

-систематичне очищення території та під'їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання;

-забезпечення постійного очищення території та під'їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх протипожежними матеріалами;

-утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під'їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

-забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

-утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

-забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території (у разі їх наявності), яке розташовується на в'їзді;

-утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

-утримання первинних засобів пожежогасіння(вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

-утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

         2.15.4. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

          2.16.  Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня  2011 року за № 457/19195.

          2.17. Утримання кладовищ, братських могил, військових поховань, а також інших місць поховання

        1) здійснюється з дотриманням вимог:

-Закону України "Про поховання та похоронну справу";

-Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

-Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28

       2) Утримання кладовищ, братських могил, військових поховань забезпечується виконавчим органом міської ради за рахунок коштів міського бюджету та інших надходжень.

       3) Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання здійснюється їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

       4) Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

       5) Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням виконавчого комітету Козятинської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об’єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

      6) Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

      7) Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

          2.18. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно договору,інших документів.

          Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно (не рідше одного разу на півріччя) обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

          Дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку утримуються з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними, своєчасно очищаються від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

          2.19. Місця для організації та проведення виставок, ярмарків, сезонної торгівлі, святкових та інших масових заходів.

        1) Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі.

       2) Балансоутримувач місць проведення ярмарків або майданчиків сезонної торгівлі або інші особи, відповідно договорів, інших документів зобов'язані:

       -забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення прилеглої території в  радіусі 10 метрів від периметру майданчика;

       - укласти договір на вивезення побутових відходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів. Проведення заходу без укладеного договору на вивезення побутових відходів не допускається ;

      -  встановити сміттєзбірники (урни) для роздільного збирання побутових відходів та сміття;

      -  забезпечити встановлення біотуалетів;

      - забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на території проведення ярмарків та прилеглій території

         2.20. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 301 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

         2.21.  Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

      2.22. Обмеження діяльності на об’єктах благоустрою Козятинської міської територіальної громади.

      2.22.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

        1) виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом;

        2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів  будівель і споруд, у тому числі робити  написи, малюнки, графіті на стінах будівель і споруд ;

       3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати дерева, газони, зелені насадження, висаджувати дерева, кущі тощо;

  4) вивозити, виносити, викидати або звалювати у не відведені для цього місця  будь-які відходи, траву, гілля,лушпиння від насіння, недопалки, деревину, листя, сніг тощо, влаштовувати несанкціоновані звалища, смітники , гноярки, накопичувачі рідких і твердих побутових промислових відходів;     

       5) спалювати у невстановлених місцях відходи промислового, побутового або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо;

       6) встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі, відгородження, шлагбауми та обмежувачі руху (паркувальні бар’єри), перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами ;

       7) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції;

         8) складувати будівельні риштування. матеріали , конструкції,відходи, механізми, агрегати тощо за межами будівельних майданчиків та за межами будинковолодінь ;

       9) захаращувати територію громади будь-якими матеріалами, конструкціями,  відходами тощо;

     10) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання будь-яких відходів;

     11) скидати сміття, фекалії у балки, водні об' єкти тощо на територіях прилеглих до приватної забудови;

     12) використовувати не за цільовим призначенням контейнери, сміттєзбірники, урни для збору сміття та побутових відходів, складувати в контейнери будівельне сміття , металобрухт і нечистоти;

     13) викидати відходи,траву, гілля, деревину, листя поза контейнерами і урнами чи складувати за межами власної ділянки; 

       14) здійснювати чистку одягу та килимів, кидати предмети та недопалки з балконів, лоджій, вікон, сходових клітин та дахів будинків, будівель та споруд;

       15) розміщувати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати (зокрема передвиборних-агітаційних матеріалів), рекламу, листівки, інформаційно-довідкові матеріали тощо у невстановлених для цього місцях. Відповідальність за розміщення  реклами, оголошень, інформаційних листівок у невстановлених для цього місцях на рівні з розповсюджувачем несе рекламодавець;

       16) самовільно встановлювати торговельні лотки,павільйони, кіоскі тощо;

       17) робити написи, малюнки, подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, пам'ятниках та інших об'єктах та елементах благоустрою;

        18) здійснювати ремонт, обслуговування транспортних засобів, машин, механізмів, агрегатів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

     19) випасати, вигулювати та дресирувати тварин, свійську птицю, встановлювати голуб'ятні у невідведених для цього місцях;

     20) вигулювати тварин у невідведених для цього місцях;

    21) використовувати об’єкти та елементи благоустрою не за їх функціональним призначенням;

     22) засмічувати, забруднювати водні об'єкти та водні ресурси, їх прибережні захисні смуги сміттям, побутовими відходами, скидання рідких відходів, стічних речовин;    

     23) вчиняти дії або бездіяльність, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

     24) розміщувати транспортні засоби, агрегати, механізми, які знаходяться у несправному стані, на території загального користування, вулицях, провулків, площ, територій зелених насаджень, прилеглих території до будинковолодінь. Контроль здійснює управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради та територіальні органи Національної поліції України.;

      25) вчиняти дії чи бездіяльність, що може призвести до порушення умов експлуатації каналізаційних, ливневих мереж, внаслідок чого відбулось витікання рідких відходів, води від атмосферних опадів на елемент чи об’єкт благоустрою;

      26) вчиняти дії організаційного характеру, проведення робіт тощо, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів, елементів благоустрою, ускладнення, перешкоджання умов руху пішоходів та транспорту;

      27) вчиняти дії щодо самовільної реалізації, збуту, продажу продовольчих та промислових товарів, самовільного надання послуг населенню , здійснення стихійної торгівлі та інші дії, заборонені законом та цими Правилами;

      28) вчиняти дії з підключення мережі каналізації ,яка призначена для відведення рідких відходів або скидати рідкі чи інші відходи будь яким способом в мережу ливневої каналізації.   

      29) мити транспортні засоби на дорогах, вулицях, провулках, пішохідних та велосипедних доріжках, прибудинкових територіях  та на інших об’єктах благоустрою ,у невідведених для цього місцях;

       30) викидати зметене та побутове сміття,виливати та зливати помиї і нечистоти  в дощоприймачі на вулиці;

      31) довільно зменшувати ширину доріг, проїздів, пішохідних, велосипедних доріжок;

      32) забороняється наявність та використання поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою;

       33) розміщувати транспортні засоби на території дитячих, спортивних та інших майданчиках;

      34) підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій;

      35) готувати розчин і бетон безпосередньо на проїжджій та пішохідній частинах вулиць;

       36) робити відкачку води з колодязів, траншей та котлованів безпосередньо на тротуари і проїжджу частину вулиць (скидання води здійснювати в наявні системи закритої каналізації, а при відсутності такої, вивозити в ємкостях), крім аварійних робіт, виконуваних  підприємством водопостачання та водовідведення;

       37) залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю й будівельне сміття після закінчення робіт;

       38) займати зайві майданчики під складування, огородження робіт понад установлені кордони;

       39) засипати землею та будівельними матеріалами дерева, чагарники, газони, люки колодязів, дощеприймальні решітки, лотки, кювети, перепускні труби, проїжджу частину дороги, тротуари, не виділені для здійснення робіт.

          2.23. Порядок утримання будівель територіальної громади (адміністративних будівель, магазинів, кафе, аптек, тощо)

      2.23.1. Балансоутримувач, власник чи користувач повинен утримувати об’єкт архітектури в належному естетичному вигляді відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність».

     2.23.2. Під час експлуатації будівель не допускати їх руйнування, поточний і капітальний ремонт повинен проводитися вчасно.

       2.23.3. Балансоутримувач, власник або орендар об’єкту архітектури зобов’язані забезпечити:

            1) естетично оформлений фасад;

            2) розміщення вивіски з назвою об’єкту на державній мові, його адресою, режимом роботи;

            3) розміщення урни для сміття, яка повинна очищуватися по мірі накопичення, але не менше ніж один раз на день;

            4) зовнішнє штучне освітлення;

             5) клумбу для квітів, газон або інше естетичне оформлення прилеглої території;

            6) тверде покриття на прилеглій території;

            7) утримувати у належному стані об’єкти та елементи благоустрою на прилеглій території.

           2.24.  Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення

       2.24.1. Підприємства, установи організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення , світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин,світлової реклами,зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

  2.24.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

  2.24.3. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

       2.24.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

       2.24.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого виконавчим комітетом міської ради графіка, в залежності від пори року та природних умов.

       2.24.6. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

       2.24.7. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДБН  В.2.5.-28:2018 «Природне і штучне освітлення».

2.25. Вимоги до експлуатації наземних та підземних мереж і споруд на території Козятинської міської територіальної громади

       2.25.1. Керівники підприємств,організацій, установ, громадяни, які експлуатують наземні та підземні мережі споруди на території громади, зобов'язані:

       2.25.2. Забезпечити розміщення та утримування кришок, решіток оглядових та приймальних колодязів у справному технічному стані.

2.25.3. Забезпечити розміщення кришок, решіток колодязів на рівні верхнього шару дорожнього покриття, без перекосів на дорогах, пішохідних та велосипедних доріжках.

 1. Вживати заходи по недопущенню та відновленню просідання дорожнього покриття навколо оглядових приймальних колодязів підземних комунікацій.
 2. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів має виконуватися згідно з технічними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічними правилами ремонту й утримання міських вулиць і доріг, іншими будівельними та санітарними нормами та правилами.

       Якість робіт з ремонту та утримання об'єктів має відповідати вимогам нормативно-правових, правових актів, комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.                               

        2.25.6. Постійно зачищати водоприймальні та оглядові колодязі від сміття, бруду, нечистот, забрудненого снігу та наносного ґрунту;

          2.25.7. Забороняється відкачувати воду з колодязів, траншей, котлованів,резервуарів на проїжджу частину вулиць, тротуари, газони;

          2.25.8. Забороняється скидання стічних вод у дощову каналізацію;

        2.25.9. Після закінчення земляних робіт організація, яка проводила роботи (замовник), зобов’язана відновити тверде чи інше покриття проїжджої частини вулиці, тротуару, пішохідної доріжки, прибудинкової території, покриття газонів, зелених насаджень, дорожніх елементів тощо для забезпечення їх подальшої експлуатації.

   2.26. Порядок утримання велосипедних парковок на території Козятинської міської територіальної громади

          2.26.1. Всі об’єкти громадського призначення, незалежно від форми власності, повинні бути обладнанні велосипедними парковками (мінімум однією), починаючи від етапу затвердження проектної документації та закінчуючи перевіркою фактичної наявності велопарковки при здачі об’єкту в експлуатацію.

          2.26.2. Розміщення велопарковок здійснюється за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, норм і правил.

          2.26.3. При браку місця короткі горизонтальні чи вертикальні рейки можуть бути вмонтовані в стіну.

          2.26.4. Велосипедисти, що паркують свій велосипед, не мають піддаватися ризику через автомобілі, що їдуть поруч.

           2.26.5. Велопарковки (велостоянки) не повинні перекривати шляхи евакуації та створювати перешкоди на шляху пересування пішоходів та транспортних засобів.        

          2.26.6. При влаштуванні велостоянки, розрахованої на зберігання великої кількості велосипедів, необхідно передбачати місце для проходу пішоходів та під’їзду велосипедистів .       

          2.26.7. Об’єкти, при яких доцільно облаштовувати велопарковки :

        1) транспортні об'єкти: залізничні станції, вокзали, станції міжміських та приміських автобусів;

       2) місця роботи: офіси, бізнес-центри, підприємства та склади;

       3) заклади освіти різних рівнів;

        4) підприємства торгівлі та обслуговування громадян: магазини, ринки, супермаркети, майстерні, ательє тощо, медичні заклади (у тому числі приватні), бари і ресторани, заклади громадського харчування, театри і кінотеатри, концертні зали, туристичні центри та місця, популярні серед туристів;

       5) житло: багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки;

      6) урядові заклади: будівлі муніципальних органів, офіси служб соціального захисту, зайнятості, поліцейські відділки, суди;

      7) громадські заклади: поштові відділення, бібліотеки, музеї, плавальний басейн, розважальні та спортивні центри, парки та сквери, місця громадських зборів, лікарні, оздоровчі центри (поліклініки), культові заклади; цвинтарі. 

       2.27.Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою під час будівельних, земляних, ремонтних та інших робіт       

         2.27.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані:

         1) забезпечити огородження будівельного майданчику парканом визначеного типу, утримувати у належному стані будівельний майданчик, земельну ділянку виділену під будівництво чи проектування в радіусі 20 метрів від меж майданчику земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці.

         2) Здійснювати ремонтні роботи на фасадах будинків, будівель і споруд з обов'язковим використанням протипилових засобів (захисна сітка, плівка, легка огорожа).

         3)  Здійснювати прибирання території, прилеглої до будівельних майданчиків або місць проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт, від залишків будівельних матеріалів, ґрунту, сміття тощо не рідше ніж одного разу на добу;

         4) Організовувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць.

          5) Не допускати випадків виїзду транспортних засобів з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами.

          6) Вживати заходи з недопущення винесення транспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць унаслідок переповнення кузова вантажем, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

           7) Не допускати відкачування та виливання води, стічних вод на проїзну частину вулиць, тротуари водойми та інші місця, якщо це не передбачено технологічним відведенням стічних вод.

           8) Не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів.

          9) Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою надається відповідно до статті 261 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»        

Розділ III. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та інших суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів Козятинської міської територіальної громади 

        3.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та інші суб'єкти господарювання , які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

        3.2. Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності несуть адміністративну відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за юридичними особами, фізичними особами- суб'єктами підприємницької діяльності територіях , відповідно до  чинного законодавства.

      3.3. Межі та режим використання закріпленою за суб'єктами господарювання території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,залежно від підпорядкування об'єкту благоустрою.

      3.4. Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (П), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою:

П = Sз х Сбв,

 

Sз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

      3.5. Підприємства, установи й організації та інші суб'єкти господарювання на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, згідно з переліком таких робіт, наданим у розділі VI цих Правил.

Розділ IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

         4.1. Утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Правилами.

         4.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

        4.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

            4.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

          4.5.Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

        Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

         4.6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

       При садінні дерев і чагарників слід враховувати наступне: 

     Висаджувати великорозмірний  посадковий  матеріал  (у віці не менше 5 років);

     Підбирати стійкі до загазованості, задимленості, пилу породи  дерев (клен гостролистий і сріблястий,  липа дрібнолиста і  широколиста  тощо);

        4.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

        4.8. Утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, видалення бур'янів біля них, догляд за виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

         4.9. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах Козятинської міської територіальної громади під час здійснення будь-якої діяльності, окрім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.

          4.10. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

           4.11. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев є:

           1) на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об'єктів;

         2) на територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях – вказані особи;

         3) на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та прилеглих до них ділянок – забудовники чи користувачі (власники) цих територій;

         4) на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники;

                5) на прибудинкових територіях співвласників багатоквартирного будинку та будинків, що обрали форму правління Управління загальними зборами, ЖБК – співвласники багатоквартирного будинку та будинки, що обрали фому правління Управління загальними зборами, ЖБК

                4.12.Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за суб'єктами господарювання здійснюються силами і коштами цих суб’єктів або на договірних засадах з уповноваженим на те органом.            

           4.13. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишилися зелені насадження забудовник зобов'язаний:

           1) огородити дерева на території будівництва;

           2) при виконанні робіт з будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також утворювати лунки навколо наявних дерев;

           3) не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

           4) зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для наступного використання чи передачі підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень.

        4.14. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами або компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

      4.15. На території зелених насаджень  забороняється:

            1) складувати будь-які матеріали, конструкції, обладнання;

            2) влаштовувати звалища сміття, снігу, льоду тощо;

            3) обладнувати стоянки, здійснювати виїзд або розміщати автомашини, мотоцикли,

  велосипеди та інші транспортні засоби;

            4) будь-яке будівництво, розміщення малих форм архітектури, тимчасових споруд без наявності відповідних документів, що надають на це право;

            5) використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

            6) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах;

            7) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

            8) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електродроти, та інші предмети, які можуть пошкодити дерево;

            9) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

          10) пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

          11) мити, заправляти, ремонтувати, обслуговувати транспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і заток, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах;

         12) винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;         

         13) самовільне знищувати, пошкоджувати або видаляти зелені насадження. 

   Розділ V. Порядок здійснення благоустрою будівель і споруд інженерного захисту території громади

         5.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів дійснюється їх балансоутримувачами з дотриманням вимог:

- постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів»;

- Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

         5.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

         5.3. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

         5.4. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, територій санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.  

     Розділ VI. Вимоги до санітарного очищення територій Козятинської міської територіальної громади            

        6.1. Санітарне очищення території Козятинської міської територіальної громади включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги та інші дії, що забезпечують утримання території громади згідно з даними Правилами, Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, рішеннями міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

        6.2. Підприємства, установи , організації, інші суб'єкти господарювання забезпечують виконання робіт із санітарного очищення власної та закріпленої території.

6.3. Виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Козятинської міської територіальної громади визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       

   6.4. Послуги з вивезення побутових відходів здійснюються згідно графіка , який затверджується виконавчим комітетом Козятинської міської ради. Виконавець послуг з поводження з побутовими відходами зобов'язаний інформувати населення про графік вивезення побутових відходів. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, дотримання правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

        6.5. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів зобов'язані укласти договір з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснювати оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

        6.6. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

        6.7. Роздільне збирання твердих побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотримання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.     

       6.8. Прибирання здійснюється таким чином, щоб забезпечити одночасне комплексне прибирання проїжджої частини, зупинок маршрутних транспортних засобів, зелених насаджень, прилеглих до проїжджої частини вулиць, тротуарів та очищення урн.

       6.9.  Прибирання місць масового перебування людей (зупинки громадського транспорту, ринки, вокзали тощо) проводиться щоденно.

      6.10. На території загального користування встановлюються урни для випадкового сміття .

       6.11. Суб'єкти господарювання, що здійснюють будь-яку із видів діяльності, зобов'язані встановити біля входу в торговельні зали ,магазини, підприємства харчування,побутового обслуговування, салони,інші свої приміщення з території загального користування, а також біля палаток, кіосків, павільонів, інших виносних/вуличних об'єктів торгівлі та послуг урни для сміття та своєчасно їх обслуговувати. На території кожного домоволодіння , на всіх площах, у садах, парках, скверах, на вокзалах,ринках, зупинках громадського транспорту необхідно встановити урни.

       6.12. Урни фарбуються не рідше одного разу на рік. Урни встановлюють й очищають за рахунок підприємств, організацій і установ, власників об'єктів, на території яких вони знаходяться.

       6.13. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів несуть їх власники або балансоутримувачі.

       6.14. Спалювання відходів (сміття) у контейнерах та на контейнерних майданчиках забороняється.

       6.15. Забороняється встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах, проїздах та інших, не відведених для цього місцях, якщо це не погоджено з органами місцевого самоврядування та санітарними органами. Забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збирання ТПВ.

       6.16. Роздільне збирання відходів  здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами.

       6.17. У випадку утворення звалища відходів (сміття) на контейнерному майданчику, що виникло через зрив графіка перевезення відходів (сміття), ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення відходів (сміття).

       6.18. Після вивантаження відходів (сміття) з контейнерів у сміттєвоз працівник, що проводить ці роботи, зобов'язаний прибрати місце завантаження відходів (сміття) у радіусі 2 м.

       6.19.Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими, з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати Санітарним нормам.

       6.20.Забороняється заповнювати контейнери для збору побутових відходів палючими та або тліючими відходами, снігом, льодом, травою, бур'яном, будівельними відходами, великогабаритними предметами,а також відходами, що можуть псувати контейнери та транспорт спеціального призначення.

      6.21. Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, інші небезпечні відходи повинні збиратися у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов'язкової наступної утилізації відповідно до чинного законодавства.

      6.22. На територіях садівничих і дачних товариств і кооперативів збирання відходів (сміття) здійснюється у контейнери на спеціально обладнаних майданчиках. 

      Забороняється зберігати і складувати відходи (сміття) в будь-якому іншому місці.

      Правління садівничих і дачних товариств і кооперативів відповідає за організацію будівництва, ремонту і утримання майданчиків, де розташовані контейнери для збирання і тимчасового зберігання відходів (сміття), та самих контейнерів, а також за своєчасне вивезення відходів (сміття).  

      6.23. Вивіз, перевезення та злив рідких відходів здійснюється лише на очисні споруди.

      6.24. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів,у тому числі побутових,у підземних горизонтах,на територіях природно-заповідного фонду,на землях природоохоронного, оздоровчого,рекреаційного та історико-

культурного призначення,в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших  місцях що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.       

      6.25. Забороняється вивіз побутових відходів безпосередньо на поля, городи, території зелених насаджень, лісосмуг, лісів, скверів,парків тощо.

      6.26. На власних та закріплених територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

           1) постійне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, посипання протиожеледовою сумишшю під час ожеледиці з метою утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані ( тротуари прибираються, посипаються протиожеледовою сумішшю під час ожеледиці вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю;

           2) регулярне миття об'єктів та елементів благоустрою ( у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

            3 ) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Козятинської міської територіальної громади;

            4) регулярне  прибирання місць встановлення сміттєзбірників, контейнерних майданчиків з періодичністю,яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані (не рідше 1 разу на тиждень);

               5) утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів у належному санітарному та технічному стані;

             6) громадські вбиральні повинні утримуватись у належному стані юридичними особами, на балансі яких дані вбиральні перебувають, згідно з вимогами нормативно-правових актів;

             7) здійснення очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, огорож, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

             8) здійснення контролю за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж, про це повідомити організації, які їх експлуатують , для негайного приведення цих мереж у належний стан. Організації, що експлуатують інженерні мережі, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан;

              9) регулярне знищення бур'янів, скошення трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видаленя сухого та поламаного гілля та забезпечення їх вивезення;

        10) регулярне обстеження власної та прилеглої (закріпленої) території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, провеення заходів по їх знищенню;

        11) проводення заходів, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

            12) проводення протягом року необхідних заходів по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров'ю населення;

          13) проведення у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

        14) не допускати пошкодження елементів благоустрою територіальної громади, розташованих на прилеглих територіях;

        15) утримання з додержанням встановлених норм та правил фасаду будівель, огорожі та інші споруд;

         16) проводення належним чином  відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт;

        17) усунення підприємствами , установами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідків аварій,що сталися з їх вини на закріплених об'єктах благоустрою (їх частинах) .

       6.27. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

       1) Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньо квартальній території;

       2) Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском без застосування хлоридів;

       3) Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і

проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором;

      4) Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення  іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць,тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів,затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 14 лютого 2012 року №54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05 березня 2012 року за № 65/20678;

      5) Балансоутримувачі, підприємства, установи, організації , суб'єкти господарюваня ,ОСББ або особи, які утримують відповідні території закріплені за ними відповідно  договору або визначені цими Правилами, зобов’язані :

    -мати: власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

        - прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату;

         -своєчасно очищати від снігу та льоду відповідні території;

         -негайно очищати дахи,карнизи та інші елементи будинків, будівель, споруд, водостічні труби, карнизи від сніго-льодових утворень, бурульок, із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд,зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, перехідах; вивозити сніг та бурульки, зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

       6.28. Забороняється вивезення снігу та сніго-льодових утворень у місця, не призначені для цього.

Розділ VII. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні 

         7.1. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

         7.2. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку 1 до цих Правил.         

              Розділ VIII. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

         8.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій. Зміна № 1».

          8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

         8.3. Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

          8.4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

          8.5. Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

          8.6. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

         8.7. Розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 .

        8.8. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

        8.9. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка   завширшки не менш як 1,5 метра.

        8.10. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов'язки з обслуговування якої покладаються на її власника та стоянка для велосипедів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, квітами тощо.

        8.11. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

        8.12. Забороняється розміщення тимчасових споруд:

       1) на газонах, квітниках, дитячих майданчиках;

       2) в арках будівель, ближче 20 метрів від вікон будівель;

       3) на інженерних комунікаціях та в зонах їх охорони без погодження з власником;

       4) біля фасадів адміністративних і культурних будівель;

       5) в межах червоних ліній міських вулиць і доріг;

       6) ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;

       7) на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що її позначає.

        8.13. Тимчасові споруди в обов’язковому порядку підлягають демонтажу після закінчення строку дії оформленого права користування землею.

        8.14. Під час розміщення ТС забороняється пошкодження або знищення зелених насаджень.

        8.15. Утримання ТС торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності або малих архітектурних форм здійснюється їх власниками або орендарями.

        8.16. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, приватні підприємці, громадяни, які є власниками тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, тимчасових споруд та малих архітектурних форм, зобов'язані забезпечити належне утримання території ,прилеглої до вказаних споруд .

                  Розділ IХ. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової

та прилеглої територій, територій житлової та громадської забудови

        9.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.

        9.2. Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

        9.3. Благоустрій території та об’єктів благоустрою житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

        9.4. Обовʹязковими елементами зовнішнього благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку є засоби та обладнання зовнішнього освітлення, лавки та урни, які розміщують перед входом до будинку.

        9.5. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

      9.6. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

       9.7. Власники присадибних земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані:

1) використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення;

 1.  утримувати власну територію, межові знаки і межі з сусідніми ділянками згідно з  Земельним кодексом України, Державними будівельними нормами та іншиими нормативно-правовими актами;
 2. своєчасно винищувати бур’яни на подвір’ї і на прилеглій  території (за межами своєї ділянки) уздовж  своєї огорожі;
 3. взимку проводити очищення прилеглої території від снігу, під час ожеледиці посипати піском чи іншим матеріалом пішохідні доріжки;
 4. розміщувати компостні майданчики, вигрібні ями, місця утримання худоби, тощо на відстані не менше 20 м від вікон житлових будинків сусідів;
 5. висаджувати від межі суміжної земельної ділянки: дерева – на відстані від 4 м до 6 м в залежності від величини крони дерева (але не менше ½  діаметра крони  дерева), а кущі -на відстані 1 м ;
 6. встановлювати і утримувати в належному стані загорожі;
 7. огорожі на межі між сусідніми домоволодіннями обов’язково повинні мати просвіти і не порушувати інсоляційний режим;
 8. вживати заходів до недопущення можливості стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів на суміжну земельну ділянку;
 9. не порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів, у тому числі орендарів.
 10. не допускати захаращення, самовільної забудови, руйнування водовідвідних канав та русел струмків;
 11.  зачищати водовідвідні канави дощової каналізації, русла струмків, які проходять по території земельної ділянки, на межах між земельними ділянками та на прилеглій до земельної ділянки території вулиці від наносів, льодових заторів, бур’янів після зими, стихійних лих, восени.

     9.8. Забороняється складати опале листя , будівельний матеріал , побутові речі, що вийшли з ладу на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

     9.9.  Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо)

     9.10. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

     9.11. Власники земельної ділянки зобов'язані утримувати у належному стані та естетичному вигляді огорожу, паркан біля свого домоволодіння, фасад свого будинку;

     9.12. Власники присадибних ділянок , ОСББ, будинки , що обрали форму правління будинком управління загальними зборами, ЖБК зобов'язані вивішувати номерний знак на будинку з назвою вулиці та забезпечити його збереження;

     9.13. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється Козятинською міською радою.

    9.14. Забороняється розміщення або залишення будь-яких будівельних матеріалів (піску, щебню, тощо), будівельного сміття, відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови ,за межами земельної ділянки .

 Розділ X. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Козятинської міської територіальної громади

        10.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Козятинської міської територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

        10.2. Самоврядний контроль за дотриманням благоустрою на території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади здійснюється міською радою та її виконавчими органами відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правових актами та цими Правилами.

10.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями,  Козятинська міська рада може утворювати інспекцію з благоустрою населених пунктів відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» .   10.4. Обов'язки та повноваження особи, уповноваженої на здійснення контролю за дотриманням благоустрою на території Козятинської міської територіальної громади та  дотриманням вимог цих Правил:

    10.4.1. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, уповноважена контролююча особа контролюючого органу зобов'язана скласти та видати офіційний документ – припис за формою, передбаченою додатком 2 до цих Правил, який є обов'язковим для виконання особами, відповідальними за утримання об'єктів благоустрою.

           У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, стосовно якої складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території.

         Припис підписується особою, яка його склала, і особою, стосовно якої він складений.

         У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис отримав» робиться про це запис.

       10.4.2. Уповноважена особа відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП), яка під час перевірки об'єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов'язана скласти на винну особу протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 КУпАП. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення має відповідати вимогам статті 256 КУпАП.

      10.4.3. Після складення протоколу він у порядку, передбаченому статтею 257 КУпАП, надсилається органу, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до підвідомчості таких справ.

      10.4.4. У разі виявлення самовільно встановлених елементів благоустрою, його власнику вручається припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу самовільно встановленого елементу благоустрою у визначений в приписі  термін.

      10.4.5. У разі необхідності та з метою забезпечення громадського порядку під час проведення демонтажу, особа, яка здійснює цей вид робіт, звертається до правоохоронних органів, Муніципальної поліції ( у разі її створення на території громади) , які відповідно до своїх обов'язків надають у межах наданих їм повноважень допомогу представникам органам місцевого самоврядування у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників. 

      10.4.6. У разі протидії проведенню робіт з демонтажу елементів благоустрою або примусового переміщення автотранспортних засобів чи конструкцій і споруд невизначеного походження і найменування, винні особи притягуються до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

       10.4.7. У випадках невстановлення особи, винної у скоєнні  правопорушення, складається акт по факту цього порушення. Уповноважена особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів та готує  обрахування розміру нанесених збитків міському комунальному майну. 

10.5. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до ст. 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Розділ XI. Відповідальність громадян та юридичних осіб

за порушення у сфері благоустрою.

         11.1. Особи, які вчинили порушення у сфері благоустрою, притягуються до відповідальності відповідно до статті 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

        11.2. Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою, проводиться на основі економічно обґрунтованих розрахунків, відповідно до чинного законодавства.

Банер - Президент України
Банер - Урядовий портал
Банер - ВР України
Банер - Урядова телефонна "Гаряча лінія"
Банер - Асоціація міст України