Відділ ведення Реєстру територіальних громад виконавчого комітету

Відділ ведення Реєстру територіальних громад виконавчого комітету
Опис:

Адреса: 22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Незалежності, 57
тел: 8 (04342) 2-01-80
E-mail: registrgor@komr.gov.ua

 

Начальник відділу:
Шеремета Олена Сергіївна
Головний спеціаліст
Жабіна Катерина Владиславівна
Структура відділу: 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2016 №888-VIII (далі – Закон), в Україні змінюється система реєстрації місця проживання.

Відповідно до Закону органом реєстрації місця проживання по місту Козятину визначено відділ ведення Реєстру територіальних громад виконавчого комітету Козятинської міської ради.
Загальна процедура та вимоги щодо переліку документів, які необхідні для реєстрації, суттєво не змінилися.
Штампи до паспортів громадянина України проставлятимуть органи реєстрації, за винятком випадків відновлення втрачених документів та оформлення першого паспорта громадянина України.
З метою координації дій щодо здійснення реєстрації місця проживання місцевими громадами Державною міграційною службою розроблено Правила реєстрації місця проживання та Порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207).

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Завдання відділу:
2.1.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Козятина.
2.1.2 Здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.
2.1.3 Передача інформації та внесення в установленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

2.2. Функції відділу:
2.2.1. Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що відноситься до повноважень Відділу, та організація їх виконання.
2.2.2. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.
2.2.3. Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб'єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг.
2.2.4. Інформування міського голови, першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради про порушення вимог законодавства з питань компетенції Відділу.
2.2.5. Розгляд звернень, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, що належать до компетенції Відділу.
2.2.6. Організація ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил.
2.2.7. У межах своєї компетенції участь у роботі, пов’язаній з підготовкою та укладенням договорів (контрактів), у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.
2.2.8. Організація виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету в межах повноважень відділу.
2.2.9. Формування та ведення електронного документообігу, електронних баз даних.
2.2.10. Здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/вибуття особи з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до м. Козятина в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2.2.11. Подання органам Державного реєстру виборців відомостей, на підставі яких здійснюється поновлення бази даних Державного реєстру виборців.

Громадянам, які прийняли рішення зареєструвати нове місце проживання необхідно знати деякі тонкощі нових Правил реєстрації, а саме:

- громадяни України, а також іноземець, чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання;
- реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання;
- батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження;
- за бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини;
- у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);
- якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання після спливу 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання – на неї буде складено адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- якщо іноземець або особа без громадянства подали для реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання недійсний документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування, іноземця або особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством України;
- якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі;
- у разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.
- особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання відповідній посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителю багатоквартирного будинку за місцем її проживання;
- особи, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити відповідному органу реєстрації про своє місце перебування;
- датою реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, які подали документи через Центр надання адміністративних послуг, є дата отримання органом реєстрації відповідних документів;
- за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:
- у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
- у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати;
- у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
Станом на 01.05.2016 року сума адміністративного збору за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання становить – 12 грн.32 коп.
У разі звернення особи з порушенням терміну – 36 грн.97 коп.

Для реєстрації місця проживання/перебування особа або її представник подає:
1.Заява про реєстрацію місця проживання
2.Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
3.Заява про реєстрацію місця перебування
4.Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);
5.Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
6.Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
7.Документи, що підтверджують:
- право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.
9.У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників)
10. Право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — Довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
11. Проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації — Довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
12.Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
13.Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання (у разі здійсненні реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).
14.Примітка: У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу представника;
-документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами);
15.Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
16.У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)
17.Реєстрація місця перебування осіб, що звернулась за захистом в Україні із заявою про реєстрацію місця перебування, здійснюється на визначений законом строк на підставі вищевказаному переліку документів, крім квитанції про сплату адміністративного збору.

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1.Заява (Додаток 11 до Правил Постанови КМУ від 02.03.2016 № 207)
2.Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
3.Квитанцію про сплату адміністративного збору;
4.Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
5.Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
6.Свідоцтво про смерть;
7.Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
8.Інших документів, які свідчать про припинення:
- підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);
- підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
- підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі ( у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів)
9.У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
10.Зняття з реєстрації місця проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування
11.Зняття з реєстрації місця проживання у зв'язку з припиненням підстав ля проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/ установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.
12.У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
- документ, що пісвідчує особу представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини- батьками (усиновлювачами)
13.Примітка: Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Видача документів здійснюється протягом робочого дня.