ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Рішення Козятинської міської ради від 23.04.2008 року №1008-V «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста».
25.06.2012 м. Козятин
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.
Рішення Козятинської міської ради від 23.04.2008 року №1008-V «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста».
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта.
Відділ економіки фінансово-економічного управління міської ради.
3. Цілі прийняття регуляторного акта
- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках;
- захист прав споживачів;
- врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі у місті, громадянами, які здійснюють торгівлю на ринках та споживачами;
- забезпечення надходжень до місцевого бюджету від стягнення ринкового збору.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта проводиться на протязі трьох років. Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі.
5. Тип відстеження регуляторного акта
Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного акта.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта
Періодичне відстеження результативності Правил торгівлі на ринках здійснювалось на основі:
- опитування суб’єктів підприємницької діяльності, які торгують на ринках;
- відгуків, скарг та пропозицій громадян.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних
Відстеження результативності Правил торгівлі на ринках здійснювалось на основі даних:
- Козятинська ОДПІ ; управління ветеринарної медицини в Козятинському районі; Козятинської СЕС.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта
На території Козятинської міської ради функціонує три ринки.
З метою здешевлення цін на основні продовольчі товари та забезпечення реалізації продуктів вітчизняних товаровиробників в місті проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
На підставі періодичного відстеження результативності зазначеного регуляторного акта можна зробити висновки, що даний регуляторний акт налагодив господарські відносини із впорядкування ринкової торгівлі та є актуальним для підвищення відповідальності адміністрацій ринків за створенням належних умов для організації торгівлі, покращенням обслуговування покупців. Однак, Правила торгівлі на ринках потребують внесення змін в частині, що стосується сплати ринкового збору. Згідно Податкового кодексу України, який вступив в дію з 01.01.2011року, даний збір відмінено. Тому, вважаємо за необхідне підготувати проект рішення про внесення змін до даного регуляторного акту та винести його на розгляд сесії міської ради.

Міський голова О. Гвелесіані

Виконав: Г.Огнева, 2-10-90