Звіт про базове відстеження результативності рішення сесії Козятинської міської ради

Звіт про базове відстеження результативності рішення сесії Козятинської міської ради

«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців,які здійснюють підприємницьку діяльність на умовах спрощеної системи оподаткування»

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Козятинської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на умовах спрощеної системи оподаткування»
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Фінансово-економічне управління міської ради
3. Цілі прийняття акта
Проект розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 № 4014
Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:
- забезпечити право для фізичних осіб – підприємців першої та другої групи застосовувати спрощену систему оподаткування;
- забезпечити надходження до місцевого бюджету.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття регуляторним актом чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюватимуться раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
5. Тип відстеження: Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження результативності: Статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- надходження загальної суми єдиного податку до міського бюджету у відрахуваннях;
- темп зростання (зниження) до попереднього року;
- кількість суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які сплачують єдиний податок.
Під час встановлення розміру ставок розміру вартості торгового патенту, ставок єдиного податку та розмірів фіксованої суми прибуткового податку для суб’єктів підприємницької діяльності органи місцевого самоврядування користуються Державним класифікатором видів економічної діяльності за КВЕД-2010 затверджених Державним комітетом статистики України.
Дані були зібрані методом аналізу економічно – фінансових показників суб»єктів підприємницької діяльності. Результативність регуляторного акту відстежувалась методом узагальнення цих даних.
Дія акту поширюватиметься на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб). Практичне запровадження даного рішення покладається на суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб) та податкову службу.
На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:
- неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання;
- зміна діючого законодавства.
Позитивним фактором є надходження коштів до міського бюджету, які можуть використовуватися на задоволення суспільних благ.

Начальник фінансово-економічного управляння П.Холковський