Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Козятинської міської ради “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Козятина”

1. Вид та назва регуляторного акту:
Рішення Козятинської міської ради: «Про затвердження нормативної грошової оцінки земелель міста Козятина».
2. Назва виконавця заходів відстеження:
відділ майнових ресурсів Козятинської міської ради.
3. Мета прийняття акту:
Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть змогу забезпечити:
- удосконалення земельних відносин на території Козятинської міської ради, врегулювання правовідносин між власником землі - Козятинською міською радою та суб’єктами земельних відносин; - збільшення доходів міського бюджету від надходжень плати за землю.
4. Строк виконання заходів з відстеження: до набрання актом чинності
з 25.05.2012 року по 25.06.2012 року
5. Тип відстеження:
Базове
6. Методи одержання результатів відстеження:
аналітичний, статистичний (кількість отриманих коштів до місцевого бюджету, сплачених суб’єктами господарювання за земельні ділянки, які передані в оренду).
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.
1. Дані відділу земельних ресурсів м.Козятина, відділу майнових ресурсів міської ради.
2. Розрахунок коштів на видатки місцевого бюджету, пов’язаних із соціально-економічним розвитком та благоустроєм, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці територіальної громади.
8. Оцінка реалізації регуляторного акту:
За результатами базового відстеження прийняття зазначеного регуляторного акту має позитивний вплив:зростають над-ходження до міського бюджету від плати за землю для вирішення соціально-економічних проблем громади міста
.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.Г.ГВЕЛЕСІАНІ

В.О.Начальника відділу майнових ресурсів О.В. Плат