Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 26.12.2011 р. № 519 «Про підготовку проектів регуляторних актів на 2012

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 26.12.2011 р. № 519 «Про підготовку проектів регуляторних актів на 2012

КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
31.05. 2012р. № 280
Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 26.12.2011 р. № 519
«Про підготовку проектів регуляторних актів на 2012 рік та затвердження плану-
графіка здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2012 рік».
З метою забезпечення прозорості здійснення регуляторної діяльності у сфері господарської діяльності в частині планування підготовки проектів регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозицію відділу майнових ресурсів Козятинської міської ради від 18.05.2012р. щодо внесення змін і доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та проведення відстежень результативності дії регуляторних актів на 2012 рік в зв’язку із необхідністю підготовки проекту регуляторного акта «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Козятина», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :
1. Внести доповнення до Плану підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затверджених рішенням виконкому міської ради від 26.12.2011 р. № 519 :
1.1. додаток 1 – План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік
доповнити пунктом 13 : «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Козятина», термін виконання – 2-3-й квартал 2012 року, виконавець - відділ майнових ресурсів (текст додається);
1.2. додаток 2 - План-графік проведення базових, повторних та періодичних відстежень результативності дії регуляторних актів на 2012 рік доповнити пунктом 14:»Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Козятина», базове відстеження – 3-й квартал 2012 року, відповідальний за відстеження – відділ майнових ресурсів (текст додається).
2. Організаційному відділу забезпечити згідно з регламентом оприлюднення змін до плану підготовки проектів регуляторних актів виконкомом міської ради на 2012 рік в міс-
цевих друкованих виданнях або на офіційному сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Гвелесіані О.І. відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова О. Гвелесіані